รายละเอียดสินค้า

  • ชื่อสินค้า PE Foam แผ่นโฟมรองพื้น 
  • ขนาด 100 X 4800 X 0.1 เซนติเมตร / ม้วน
  • ราคา 720 บาท / ม้วน
  • ชื่อสินค้า โฟมรองพื้น
  • ขนาด 100 X 4800 X 0.1 เซนติเมตร / ม้วน
  • ราคา 720 บาท / ม้วน