กระเบื้องยางแบบกาวในตัว
PVC TILE

กระเบื้องยาง (Polyvinyl Chloride) มีความยืดหยุนสูง ทนต่อการใช้งาน ไม่ฉีกขาดง่าย สามารถดูดซับเสียง
รองรับแรงกระแทกได้ดีทำความสะอาดง่าย ติดตั้งง่ายและราคาถูกสามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง

DARK GREY OAK

 • SD-FLR-001-001
 • กระเบื้องแบบกาวในตัว
 • ขนาด 152.4 × 914.4 มิลลิเมตร / แผ่น
 • หนา 1.8 มิลลิเมตร
 • ผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง
 • พื้นที่ 5 ตารางเมตร / กล่อง
 • ราคา 990 บาท / กล่อง
 • เฉลี่ยตารางเมตรละ 198 บาท

LIGHT GREY OAK

 • SD-FLR-001-002
 • กระเบื้องแบบกาวในตัว
 • ขนาด 152.4 × 914.4 มิลลิเมตร / แผ่น
 • หนา 1.8 มิลลิเมตร
 • ผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง
 • พื้นที่ 5 ตารางเมตร / กล่อง
 • ราคา 990 บาท / กล่อง
 • เฉลี่ยตารางเมตรละ 198 บาท

RED OAK

 • SD-FLR-001-003
 • กระเบื้องแบบกาวในตัว
 • ขนาด 152.4 × 914.4 มิลลิเมตร / แผ่น
 • หนา 1.8 มิลลิเมตร
 • ผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง
 • พื้นที่ 5 ตารางเมตร / กล่อง
 • ราคา 990 บาท / กล่อง
 • เฉลี่ยตารางเมตรละ 198 บาท

GOLDEN OAK

 • SD-FLR-001-004
 • กระเบื้องแบบกาวในตัว
 • ขนาด 152.4 × 914.4 มิลลิเมตร / แผ่น
 • หนา 1.8 มิลลิเมตร
 • ผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง
 • พื้นที่ 5 ตารางเมตร / กล่อง
 • ราคา 990 บาท / กล่อง
 • เฉลี่ยตารางเมตรละ 198 บาท

CLASSIC OAK

 • SD-FLR-001-005
 • กระเบื้องแบบกาวในตัว
 • ขนาด 152.4 × 914.4 มิลลิเมตร / แผ่น
 • หนา 1.8 มิลลิเมตร
 • ผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง
 • พื้นที่ 5 ตารางเมตร / กล่อง
 • ราคา 990 บาท / กล่อง
 • เฉลี่ยตารางเมตรละ 198 บาท

SET UP FORM
รูปแบบการติดตั้งกระเบื้อง

STRAIGHT STACK

วางเรียงกันตรงตรงเสมอกันทั้งด้านบนและด้านล่าง

HALF OFFSET

วางสลับระหว่างด้านบนหรือด้านล่างคล้ายการก่ออิฐ

HERRINGBONE

วางเป็นแนวสลับคล้ายก้างปลา เพิ่มความสวยงาม

PVC TILE QUALITY
คุณสมบัติกระเบื้องยางแบบมีกาวในตัว