กระเบื้องยางแบบคลิกล็อค
SPC TILE

กระเบื้องแกนแข็ง (Stone Plastic Composite) มีความทนทานสูง ไม่งอหรืออ่อนตัวง่าย
ติดตั้งง่ายสะดวกรวดเร็วด้วยระบบคลิกล็อก ยึดติดกันระหว่างแผ่นได้แน่นหนาโดยไม่ต้องทากาว

LIGHT NATURAL OAK

 • SD-FLR-002-001
 • กระเบื้องแบบคลิกล็อค
 • ขนาด 1220 × 185 มิลลิเมตร / แผ่น
 • หนา 4.2 มิลลิเมตร
 • ผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง
 • พื้นที่ 3.16 ตารางเมตร / กล่อง
 • ราคา 1,138 บาท / กล่อง
 • เฉลี่ยตารางเมตรละ 360 บาท

LIGHT GREY PARQUET

 • SD-FLR-002-002
 • กระเบื้องแบบคลิกล็อค
 • ขนาด 1220 × 185 มิลลิเมตร / แผ่น
 • หนา 4.2 มิลลิเมตร
 • ผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง
 • พื้นที่ 3.16 ตารางเมตร / กล่อง
 • ราคา 1,138 บาท / กล่อง
 • เฉลี่ยตารางเมตรละ 360 บาท

LIGHT GREY OAK

 • SD-FLR-002-003
 • กระเบื้องแบบคลิกล็อค
 • ขนาด 1220 × 185 มิลลิเมตร / แผ่น
 • หนา 4.2 มิลลิเมตร
 • ผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง
 • พื้นที่ 3.16 ตารางเมตร / กล่อง
 • ราคา 1,138 บาท / กล่อง
 • เฉลี่ยตารางเมตรละ 360 บาท

CLASSIC OAK

 • SD-FLR-002-004
 • กระเบื้องแบบคลิกล็อค
 • ขนาด 1220 × 185 มิลลิเมตร / แผ่น
 • หนา 4.2 มิลลิเมตร
 • ผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง
 • พื้นที่ 3.16 ตารางเมตร / กล่อง
 • ราคา 1,138 บาท / กล่อง
 • เฉลี่ยตารางเมตรละ 360 บาท

CLASSIC GREY OAK

 • SD-FLR-002-005
 • กระเบื้องแบบคลิกล็อค
 • ขนาด 1220 × 185 มิลลิเมตร / แผ่น
 • หนา 4.2 มิลลิเมตร
 • ผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง
 • พื้นที่ 3.16 ตารางเมตร / กล่อง
 • ราคา 1,138 บาท / กล่อง
 • เฉลี่ยตารางเมตรละ 360 บาท

HONEY OAK

 • SD-FLR-002-006
 • กระเบื้องแบบคลิกล็อค
 • ขนาด 1220 × 185 มิลลิเมตร / แผ่น
 • หนา 4.2 มิลลิเมตร
 • ผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง
 • พื้นที่ 3.16 ตารางเมตร / กล่อง
 • ราคา 1,138 บาท / กล่อง
 • เฉลี่ยตารางเมตรละ 360 บาท

WHITE MARBLE

 • SD-FLR-002-201
 • กระเบื้องแบบคลิกล็อค
 • ขนาด 610 × 305 มิลลิเมตร / แผ่น
 • หนา 4.2 มิลลิเมตร
 • ผิวสัมผัสเสมือนหินอ่อน
 • พื้นที่ 2.60 ตารางเมตร / กล่อง
 • ราคา 1,172 บาท / กล่อง
 • เฉลี่ยตารางเมตรละ 450 บาท

GREY MARBLE

 • SD-FLR-002-202
 • กระเบื้องแบบคลิกล็อค
 • ขนาด 610 × 305 มิลลิเมตร / แผ่น
 • หนา 4.2 มิลลิเมตร
 • ผิวสัมผัสเสมือนหินอ่อน
 • พื้นที่ 2.60 ตารางเมตร / กล่อง
 • ราคา 1,172 บาท / กล่อง
 • เฉลี่ยตารางเมตรละ 450 บาท

WHITE MARBLE

 • SD-FLR-002-203
 • กระเบื้องแบบคลิกล็อค
 • ขนาด 610 × 305 มิลลิเมตร / แผ่น
 • หนา 4.2 มิลลิเมตร
 • ผิวสัมผัสเสมือนหินอ่อน
 • พื้นที่ 2.60 ตารางเมตร / กล่อง
 • ราคา 1,172 บาท / กล่อง
 • เฉลี่ยตารางเมตรละ 450 บาท

SET UP FORM
รูปแบบการติดตั้งกระเบื้อง

STRAIGHT STACK

วางเรียงกันตรงตรงเสมอกันทั้งด้านบนและด้านล่าง

HALF OFFSET

วางสลับระหว่างด้านบนหรือด้านล่างคล้ายการก่ออิฐ

HERRINGBONE

วางเป็นแนวสลับคล้ายก้างปลา เพิ่มความสวยงาม

PREPARATION
วิธีการเตรียมพื้นก่อนการติดตั้งกระเบื้อง SPC รุ่นคลิกล็อค

SPC TILE QUALITY
คุณสมบัติกระเบื้อง SPC รุ่นคลิกล็อค